Arviointiraportti Infra 2010 -ohjelmasta julkaistu

VTT:n tekemä arviointiraportti vuosina 2005-2008 toteutetusta Infra 2010 -ohjelmasta on valmistunut. Raportissa otetaan myös kantaa infra-alan tutkimuksen organisointiin ja rahoitukseen tulevaisuudessa.

Infra 2010 -ohjelman koordinoimana toteutettiin 12 kehityshanketta budjeteiltaan yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Alkuperäisestä 8-10 miljoonan euron hankevolyymistä jäätiin selvästi lähinnä siksi, että ohjelmalla ei ollut omaa rahoitusbudjettia, vaan projektit rahoitettiin muulla hankekohtaisesti sovitulla rahoituksella. Ydinongelmaksi muodostui infra-alan yritysten haluttomuus osallistua eri osapuolten yhteisten hankkeiden rahoitukseen.?

Kohti yhteistä infra-tietomallia

Infra 2010 -ohjelman koordinoimat hankkeet painottuivat tietomalliteknologiaan perustuvan tiedonsiirron kehittämiseen sekä tietomallien ja automaation hyödyntämiseen infraprosessien eri vaiheissa esisuunnittelusta väylien hoitoon ja ylläpitoon. Ohjelmassa luotiin myös perusta Infra TM -kehittämiskokonaisuudelle, jonka tavoitteena on infran koko elinkaaren kattava avoin ja yhtenäinen tuotemallistandardi. Lisätietoja Infra TM -hankkeesta löydät tästä!

VTT:n arviointiraportti Infra 2010 -ohjelmasta

Infra2010 -ohjelman loppuseminaari pidettiin 5.11.2008. Aineistot löydät tästä!