Li Anderson
Antti  Kaikkonen
Martti Mölsä
Osmo Soininvaara
Jan Vapaavuori
Pia Viitanen
Asuntomarkkinat 2015 -huippuseminaari
Asuntomarkkinoiden avainhenkilöt kokoontuvat jälleen 29.1.2015 Helsingissä Kalastajatorpalla. Tervetuloa kuulemaan huippupuheenvuoroja ja ottamaan kantaa asuntomarkkinoiden kuumimpiin kysymyksiin. Katso ohjelma ja ilmoittaudu!
Mikä on parasta asuntopolitiikkaa tulevaisuudessa?
Asuntomarkkinat 2015 –seminaarin yhteydessä järjestämme yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa asuntotpoliittisen päätäjäpaneelin, johon osallistuvat Jan Vapaavuori, Pia Viitanen, Antti Kaikkonen, Martti Mölsä, Osmo Soininvaara ja Martti Mölsä.
Kuka saa asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon?
Tekes, Rakennuslehti ja Suomen Asuntotietokeskus jakavat asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisellä tavalla uudistanut asuntomarkkinoita ja/tai -rakentamista. Tee ehdotus!
Ministeritason neuvottelukunta vahvistamaan lähiöiden kehittämistä
Lähiöiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi perustetaan korkean tason neuvottelukunta, kertoi asuntoministeri Pia Viitanen Asuntomarkkinat 2014 -seminaarissa.
Remontti-Reiskan
vinkit löydät tästä.