Julkaisuja lehdistä kirjoihin

Julkaisutoimintamme tuotteisiin kuuluvat tiedotus-, asiakas- ja aikakauslehdet, esitteet ja erilaiset yritysjulkaisut, kirjat ja muut painotuotteet. Palveluihimme kuuluvat toimitustyö, visuaalinen suunnittelu ja taitto sekä painatusvalvonta.

Esimerkkejä julkaisu- ja kustannustoiminnastamme:


Raportit ym. julkaisut

 • RYM Oy:n tiedotuslehdet ja uutiskirjeet
 • Rakennettu ympäristömme 2025
 • Rakennusteollisuuden energialinjaukset 2010
 • Rakennetun ympäristön huippututkimuksen strategia 2009
 • Tekesin Sara-ohjelman loppuraportti (2007-2008)
 • Hyvä asuminen 2010 -kehitysohjelma
  - valmisteluprojektin raportti (2005)
  - loppuraportti (2007)
 • Rakennusyrityksen tarjousprosessin hallintamenetelmät, VTT (2006)
 • Kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010, raportti 4 (2005)
 • Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet. IKE-esitutkimus. Suomen ympäristö 768. (2005)
 • Tuotemallintaminen Skanskassa (2005)
 • Kosteudenhallinta Skanskassa (2004)
 • Skanskan teknologiaohjelmat (2003)
 • Ekologista asuntorakentamista Viikissä, Skanska (2003)
 • Yhteiskuntavastuu rakennusteollisuudessa. Rakennusteollisuus RT (2003)
 • Rakennusteollisuuden teknologiastrategia, Rakennusteollisuus RT (2002)
 • Elinkaarivastuullinen palveleva rakentaminen, Rakennusteollisuus RT (2002)
 • ProBuild -teknologiaohjelman loppuraportti, Tekes (2001)
 • HKR-Tekniikan ympäristöohjelma 2001-2005 (2001)


Asiakaslehdet

 • Kaupunkitekniikka. Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Tekniikka- yksikön asiakaslehti (2000-2009)
 • Palmian asiakaslehti 2004 - 2007
 • Tietoa & tunteita. Suomen Asuntomessujen asiakaslehti (2005- 2008)


Kehitysohjelmien ja viestintäprojektien tiedotuslehdet

 • Hyvä asuminen 2010 -kehitysohjelman tiedotuslehdet (2004-2007)
 • Elinkaarimallit-kehityshankkeen tiedotuslehdet (2004-2006, 2009)
 • Infra 2010 -kehitysohjelman tiedotuslehdet (2006-2008)
 • Rakennusteollisuuden toimitusketjujen kehittäminen (KETJU) -projektin tiedotuslehti (2007)
 • Valtakunnallinen sairaaloiden kiinteistökannan kehittäminen (VALSAI) -projektin tiedotuslehti (2007)
 • REM-kehitysprojektin (Rakennusalan ympäristö- ja elinkaarimittarit) tiedotuslehti (2005)
 • Hissit stadin kerrostaloihin. Helsingin kaupunki (2003)
 • ProIT News, ProIT-projektin tiedotuslehdet(2003-2006)
 • ProBuild News. Tekesin ProBuild-teknolgiaohjelman tiedotuslehdet (1997-2001)
 • Lähiöuutiset. Kotilähiö kuntoon- ja Esteetön asuminen –viestintäohjelmien tiedotuslehdet (1995-2001)
 • Perusparannusuutiset. Helsingin kaupungin A- ja AsOy-projektien tiedotuslehdet
 • Siisti Stadi. Stop Töhryille -projektin tiedotuslehti (1999)


Kuluttajalehdet

 • Joka Kodin Asuntotieto.com (2002)
 • KotiIn. Hyötylehti pääkaupunkiseudun talouksiin (1997-1999)


Esitteet

 • Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (2007)
 • Elinkaarimallit, Tiehallinto (2004, 2006)
 • Sara-teknologiaohjelma, Tekes (2005 ja 2007)
 • STOP Töhryille -projektin esite, Helsingin kaupunki (2005)
 • Valkeakosken kaupungin kulttuurimatkailuesite (2002-)
 • Valkeakosken kaupungin matkailuesitteet (2003-2012)
 • Päiväkodit Valkeakoskella 2003
 • Kiinteistöhallinta SKH (2002)

Kirjat

 • Rintamamiestalot - rakentajien muistikuvia (2006)
 • Ajankuvia ja suuntalinjoja. Suomen Asuntomessujen 30- vuotisjuhlajulkaisu (2001)
 • Energiaekspertin käsikirja. Motiva (1999)
 • Rakentamisen vastuuopas, Ensio Hakkarainen (1991)