Select Page

Ennen kuin taloon voidaan muuttaa, on pidettävä käyttöönottotarkastus. Siinä ovat vähintään mukana kunnan rakennustarkastaja, työmaan vastaava työnjohtaja ja rakennuksen omistaja. Samalla voidaan tehdä myös muita tarkastuksia, kuten ilmanvaihtotarkastus.

Käyttöönottotarkastuksen tarkoituksena on todeta, että rakennus on terveellinen ja turvallinen asua. Tarkastus alkaa ulkopuolelta, jossa tarkastetaan mm., että talon tontti ja sisääntulo on siivottu vapaaksi ja turvalliseksi. Myös katuosoitenumero on löydyttävä. Usein käyttöönottotarkastus pidetään sellaisessa vaiheessa, että talo on vielä joiltakin osin hiukan kesken – esimerkiksi ulkoportaat saattavat olla väliaikaiset. Tarkastusinsinööri Aimo Nousiainen Helsingin kaupungin rakennustarkastuksesta muistuttaa, että väliaikaistenkin rakenteiden tulee täyttää turvallisuusvaatimukset, esim. kaiteiden on estettävä putoaminen.

Sisätiloissakin turvallisuus- ja terveysperiaatteiden on toteuduttava. Talossa pitää käyttöönottohetkellä olla riittävät ja toimivat keittiö- ja peseytymistilat, mahdollisten sisäportaiden on oltava turvalliset, kaiteiden ja hätäpoistumisteiden kunnossa, palovaroittimien paikoillaan. Jos parvekkeet ovat vielä kesken, niille pääsy on estettävä.

Mitä käyttöönottotarkastuksessa tarvitaan?

Käyttöönottotarkastuksessa tarvitaan:

  • Sähkötarkastuspöytäkirja
  • Ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuustodistus
  • Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja
  • Todiste kiinteistön vesi- ja viemäritöiden tarkastuksista
  • Sijaintikatselmuspöytäkirja.
  • Aloituskokouspöytäkirjat, tarkastusasiakirjan yhteenvetolomake ja työjohtajan hyväksyntäpäätös
  • Tarkastusinsinöörin rakenne- ja savuhormikatselmuspöytäkirjat
  • Lupapäätös ja viralliset piirustukset

Lain näkökulmasta tarkemmin tietoa käyttöönottotarkastuksesta löydät maankäyttö- ja rakennuslaista.